Privacyverklaring Chickenline Bike

Wie zijn wij?

Chickenline Bike is een handelsnaam van Vumi Holding B.V. Wij zijn gesitueerd in Nijmegen, op de Pastoor Wichersstraat 19. Wij zijn te bereiken op 0624465201.

Deze Privacyverklaring is door ons opgesteld op 15 januari 2021 en zal periodiek herzien worden. Wijzigingen in ons privacy beleid, zullen wij hierin communiceren.

Wat is GDPR?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG). Dit is sinds 25 mei 2018 de algemene Europese verordening met betrekken tot gegevensbescherming.  Wij vinden het belangrijk om aan de privacy wet- en regelgeving te voldoen en wij gaan met respect om met uw persoonsgegevens. Vumi Holding B.V. is een verwerkingsverantwoordelijke in de verwerking van persoonsgegevens.

Registerplicht

Elk bedrijf is verplicht om bij te houden welke persoonsgegevens zij ontvangen, met welke doel deze verwerkt worden en hoe lang het nodig is om deze gegevens te bewaren. Hiervoor hebben wij een Verwerkingsregister opgesteld. Deze wordt tevens periodiek herzien.

Maatregelen ten behoeve van Privacy bescherming

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen met het oog op bescherming van persoonsgegevens.

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met ons Privacy Beleid en het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze privacy verklaring.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken persoonsgegevens bij een offerte- of contactaanvraag om onze diensten uit te kunnen voeren. Wanneer u klant wordt bij ons voor een fiets (reparatie) of andere dienstverlening of afname van goederen, hebben wij meerdere gegevens nodig. Per stap leggen wij uit welke gegevens wij van u gebruiken en voor welk doeleinde.

 1. Persoonsgegevens bij offerte- of contact aanvraag

Om een offerte te kunnen maken, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
  Wij vragen uw voor- en achternaam om uw aanvraag op de juiste naam te kunnen verwerken.
 • Geslacht
  Wij vragen uw geslacht zodat wij de juiste aanspreekvorm kunnen hanteren.
 • E-mailadres
  Wij vragen uw e-mailadres om u de offerte toe te kunnen sturen.
 • Telefoonnummer
  Wij vragen uw telefoonnummer zodat wij u kunnen bellen als er iets in de aanvraag of offerte onduidelijk is. Of als wij een persoonlijk voorstel voor u kunnen maken.
 1. Persoonsgegevens bij daadwerkelijk klant worden

Wanneer u daadwerkelijk klant wordt en er werkzaamheden verricht worden, hebben wij meer gegevens van u nodig om de diensten voor u te kunnen verlenen. Deze gegevens worden aangevuld bij de gegevens die u heeft ingevuld bij de offerte- of contactaanvraag.

 • Adresgegevens
  Wij sturen u (afhankelijk van de boeking van autohuur of een pakketreis) een GPS, USB-omvormer, Lonely Planet reisgidsen en wegenkaarten toe voor u op reis gaat. Hiervoor hebben wij uw adresgegevens nodig.
 • E-mailadres
  Om u een factuur te kunnen sturen, of om in contact met u te komen over zaken die betrekking hebben op uw fiets of bestelde goederen, registreren wij uw e-mailadres. Wij gebruiken e-mailadressen momenteel niet voor marketingdoeleinden. In de toekomst is het mogelijk dat wij dit gaan introduceren.

Wanneer kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verplaatsen?

U heeft het recht gemakkelijk uw gegevens van ons te verkrijgen zodat u deze kunt doorgeven aan andere partijen. U heeft daarnaast het recht de toestemming voor het verwerken van de gegevens weer in te trekken. Wij zijn dan verplicht uw gegevens te verwijderen. Wanneer u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen u mailen naar info@vumi.nl en wij zullen de gegevens aanpassen, verwijderen of u toesturen.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u verzoekt dat wij deze verwijderen uit ons systeem. U kunt dit verzoek na uw reis ten alle tijden indienen.

Welke gegevens ontvangen wij van derden?

Wij ontvangen geen gegevens over u van derden.

Welke gegevens delen wij met derden?

Wij delen verschillende persoonsgegevens met derden uitsluitend voor uw uitvoeren van de diensten. Denk hierbij aan toeleveranciers i.v.m. garantie claims en/of bestellingen. Het belangrijkste hierbij is dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden, voor het doel waarvoor u uw gegevens aan ons heeft verstrekt. Dit is altijd voor het uitvoeren van onze diensten voor u.

Hoe gaan wij om met uw gegevens op sociale media?

Vumi Holding B.V. maakt (onder naam van Chickenline Bike) gebruik van sociale media. Dit zijn Facebook, Instagram en Youtube. Deze netwerken bieden de functionaliteit die het mogelijk maakt om publieke berichten of reacties op artikelen, commentaren of andere berichten te plaatsen. Wij vinden het belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat het plaatsen van berichten en persoonlijke gegevens op deze websites buiten onze privacy policy vallen en publiek worden.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Vumi Holding B.V. neemt fysieke, technologische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat anderen toegang tot uw persoonsgegevens kunnen verkrijgen. Daarnaast nemen deze maatregelen om ongeoorloofd verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Onder fysieke maatregelen vallen onder andere het juist beveiligen van het kantoor en het versnipperen van privacygevoelige informatie.

 1. Organisatorische beveiliging van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden opgeslagen in Google Workspace en Yuki. Toegang tot deze gegevens heeft de eigenaar van Vumi Holding B.V., Marco de Lange.

De wachtwoorden tot de persoonsgegevens staan opgeslagen op een beveiligde drive. Deze wachtwoorden worden ieder kwartaal veranderd. Alleen Marco de Lange heeft toegang tot de drive met wachtwoorden.

 1. Technische beveiliging opslag persoonsgegevens

De website van Chickenline Bike is beveiligd via SSL.
Voor de veiligheid van de gegevens bij Yuki zie deze pagina: https://www.yuki.nl/nl/veiligheid/
Voor de veiligheid van de gegevens bij Google Workspace zie deze pagina: https://support.google.com/a/answer/60762?hl=nl

Wijzigingen op deze website

Wij mogen te allen tijde, zonder nadere berichtgeving, de informatie, de diensten, de producten en ander materiaal op deze website verbeteren of wijzigen. Wij mogen ook te allen tijde deze voorwaarden wijzigen, en een dergelijke wijziging zal onmiddellijk van kracht zijn bij het plaatsen van de veranderde voorwaarden op deze website. Uw voortgezette toegang tot of gebruik van deze website wordt dan geacht uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden in te houden.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere sites op het internet bevatten. Uw toegang tot en gebruik van dergelijke websites geschiedt volstrekt op uw eigen risico.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover meteen contact met ons op te nemen. U kunt ons hierover bellen op 06 24465201 of een e-mail sturen naar: info@vumi.nl. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Wij willen u erop wijzen dat u dan altijd een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de privacywetgeving. U vindt meer informatie op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl